.

.

Příloha k objednávce (Prestashop 1.5.x, 1.6)

Příloha k objednávce (Prestashop 1.5.x, 1.6)

Modul pro jednoduché přípojení přílohy (např. obchodních podmínek) k odesílané objednávce.

235 Kč
261 Kč
Sleva 10%
Počet

Modul umožňuje jednoduché přípojení přílohy (např. obchodních podmínek, formuláře pro odstoupení od smlouvy či reklamačního řádu) k odesílané objednávce. Přílohy jakéhokoliv typu lze jednoduše a pohodlně nahrávat přímo v administraci Prestashopu v nastavení modulu.

Odesílání příloh lze jednoduše zapnout či vypnout, dle aktuální potřeby.

Poznámka: V případě, že jste vše nainstalovali správně a odesílání přílohy se přesto nedaří, je potřeba smazat soubor /cache/class_index.php, který se automaticky generuje a instalační script jej z nějakého důvodu nemohl smazat automaticky.

Modul přepisuje třídu Mail.php. Pokud máte nainstalovány moduly, které tuto třídu již přepisují nelze modul použít.

PRESTA0001

Parametry

Kompatibilita
PrestaShop 1.6
Kompatibilita
PrestaShop 1.5
Verze
0.99
Nové

Jedna licence dovoluje provozovat SW doplněk pouze na jedné instanci (instalaci), pokud není v detailu produktu uvedeno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je modul instalován.

Kupující není oprávněn SW doplňky pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám.

Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží prodávajícímu. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva prodávajícímu a tvůrci software. Kupujícímu nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám prodávajícímu nebo třetím osobám.
Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Kupující je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Verze 0.99
Datum vydání: 05.05.2017

  • oprava stahování přílohy v administraci

Verze 0.98
Datum vydání: 12.06.2016

  • úprava použití funkce "Attachment" pro verzi 1.6.1.5 a vyšší

Verze 0.97
Datum vydání: 06.01.2016

  • úprava pro funkčnost pro možnost instalace modulu do verze 1.6.3

Verze 0.96
Datum vydání: 25.04.2015

  • kompletni přestavba modulu

Verze 0.95
Datum vydání: 16.03.2015

  • odstraněna chyba vyskytující se pouze při zapnutém debug módu

Verze 0.94
Datum vydání: 07.06.2014

  • drobné úpravy v SQL dotazech

Verze 0.93
Datum vydání: 10.03.2014

  • vytvoření modulu

Zatím nejsou vloženy žádné recenze zákazníků.