.

.

Čeština pro  Vtiger CRM 6.1 - Vtiger 6.x (Zákaznický portál)

Čeština pro Vtiger CRM 6.1 - Vtiger 6.x (Zákaznický portál)

Český překlad pro "Zákaznický portál" CRM systému Vtiger 6.1 - Vtiger 6.*x

90 Kč
Počet

Licence
Jedna licence dovoluje provozovat doplněk pouze na jedné instanci (instalaci).
Pro neomezenou licenci, nebo více informací nás neváhejte kontaktovat.

Historie verzí
Verze 1.0 (4.2.2015)

Postup instalace
1. Rozbalte stažený soubor czechVtiger61_v1.0_customer_portal.zip (7zip, Total Commander).
2. V umístění Vašeho "Zákaznického portálu" nahrajte do složky /language  přes FTP (FilleZilla, Total Commander) soubor cs_cz.lang.php, který jste si rozbalili v prvním kroku.
2. Editujte soubor PortalConfig.php

Změňte řádek:
$default_language = 'en_us';
na
$default_language = 'cs_cz';

a dále řádek:
$languages = Array('en_us'=>'US English','de_de'=>'DE Deutsch','pt_br'=>'PT Brasil','fr_fr'=>'Francais', 'tr_tr'=>'Turkce Dil Paketi');
na
$languages = Array('cs_cz'=>'CZ Čeština','en_us'=>'US English','de_de'=>'DE Deutsch','pt_br'=>'PT Brasil','fr_fr'=>'Francais', 'tr_tr'=>'Turkce Dil Paketi');

3. Po provedení těchto změn soubor uložte (v případě, že provádíte úpravu na svém lokálním PC soubor ještě nehrajte na Váš server).

Čeština je nyní do "Zákaznického portálu" úspěšně nainstalována.

Kompatibilita
Vtiger Customer portal 6.1 - Vtiger 6.x

VTIGER0005
Nové

Jedna licence dovoluje provozovat SW doplněk pouze na jedné instanci (instalaci), pokud není v detailu produktu uvedeno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je modul instalován.

Kupující není oprávněn SW doplňky pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám.

Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží prodávajícímu. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva prodávajícímu a tvůrci software. Kupujícímu nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám prodávajícímu nebo třetím osobám.
Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Kupující je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Zatím nejsou vloženy žádné recenze zákazníků.

Další produkty ve stejné kategorii