zavrieť Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informáci

.

.

Príloha k objednávke (Prestashop 1.5.x, 1.6)

Modul pre jednoduché pripojenie prílohy (napr. Obchodných podmienok) k odosielané objednávke.

234,90 Kč
261,00 Kč
Zľava 10%
Množstvo

Modul umožňuje jednoduché pripojenie prílohy (napr. obchodných podmienok, formulára na odstúpenie od zmluvy či reklamačného poriadku) k odosielané objednávke. Prílohy akéhokoľvek typu možno jednoducho a pohodlne nahrávať priamo v administrácii PrestaShop v nastavení modulu.

Odosielanie príloh možno jednoducho zapnúť či vypnúť, podľa aktuálnej potreby.

Poznámka: V prípade, že ste všetko nainštalovali správne a odosielanie prílohy sa napriek tomu nedarí, je potreba zmazať súbor /cache/class_index.php, ktorý sa automaticky generuje a inštalačné script ho z nejakého dôvodu nemohol zmazať automaticky.

Modul prepisuje triedu Mail.php. Ak máte nainštalované moduly, ktoré túto triedu už prepisujú nedá modul použiť.

PRESTA0001

Tabuľka dát

Kompatibilita
PrestaShop 1.6
Kompatibilita
PrestaShop 1.5
Verzia
0.99
Nový produkt

Jedna licencia dovoľuje prevádzkovať doplnok iba na jednej inštancii (inštaláciu).

Licencia sa dojednáva ako licencie nevýhradnú a na dobu neurčitú.

Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k dodanému softvéru, naďalej patrí príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

Kupujúci má právo postúpiť práva na používanie softvéru iba ak tak urobí spolu s doménou (doménami) na ktorej je modul inštalovaný.

Kupujúci nie je oprávnený SW doplnky prenajímať, požičiavať alebo predávať tretím stranám.

Kupujúci nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych alebo iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených kdekoľvek v dodanom softvéri alebo dokumentácii distribuovanej zároveň s ním.

Autorské práva k dodanému softvéru, príslušenstva alebo dokumentácie náleží predávajúcemu. Všetka logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov náleží ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvér predstavujú všetky autorské práva predávajúcemu a tvorcovia softvér. Kupujúcemu nevznikajú udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam predávajúcemu alebo tretím osobám.
Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak Kupujúci nesplní vyššie uvedené licenčné podmienky, môže predávajúci požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku.

Dodaný softvér ako autorské dielo požíva ochranu najmä zák. č. 121/2000 Zb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Zb., trestného zákona. Kupujúci je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmito obchodnými podmienkami.

Verzia 0.99
Dátum vydanie: 05.05.2017

  • oprava sťahovanie prílohy v administrácii

Verzia 0.98
Dátum vydanie: 12.06.2016

  • úprava použitia funkcie "Attachment" pre verziu 1.6.1.5 a vyššie

Verzia 0.97
Dátum vydanie: 06.01.2016

  • úprava pre funkčnosť pre možnosť inštalácie modulu do verzie 1.6.3

Verzia 0.96
Dátum vydanie: 25.04.2015

  • kompletni prestavba modulu

Verzia 0.95
Dátum vydanie: 16.03.2015

  • odstránená chyba vyskytujúce sa len pri zapnutom debug módu

Verzia 0.94
Dátum vydanie: 07.06.2014

  • drobné úpravy v SQL dotazoch

Verzia 0.93
Dátum vydanie: 10.03.2014

  • vytvorenie modulu