.

.

Čeština pre Vtiger CRM 6.1 - Vtiger 6.x (Zákaznícky portál)

Český preklad pre "Zákaznícky portál" CRM systému Vtiger 6.1 - Vtiger 6.*x

90 Kč
Množstvo

Licencia
Jedna licencia dovoľuje prevádzkovať doplnok iba na jednej inštancii (inštalácii).
Pre neobmedzenú licenciu, alebo viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

História verzií
Verzia 1.0 (4.2.2015

Postup inštalácie
1. Rozbaľte stiahnutý súbor czechVtiger61_v1.0_customer_portal.zip (7zip, Total Commander).
2. V umiestnenie Vášho "Zákazníckeho portálu" nahrajte do priečinka /language cez FTP (FilleZilla, Total Commander) súbor cs_cz.lang.php, ktorý ste si rozbalili v prvom kroku.
2. Editujte súbor PortalConfig.php

Zmeňte riadok:
$default_language = 'en_us';
na
$default_language = 'cs_cz';

a ďalej riadok:
$languages = Array('en_us'=>'US English','de_de'=>'DE Deutsch','pt_br'=>'PT Brasil','fr_fr'=>'Francais', 'tr_tr'=>'Turkce Dil Paketi');
na
$languages = Array('cs_cz'=>'CZ Čeština','en_us'=>'US English','de_de'=>'DE Deutsch','pt_br'=>'PT Brasil','fr_fr'=>'Francais', 'tr_tr'=>'Turkce Dil Paketi');

3. Po vykonaní týchto zmien súbor uložte (v prípade, že vykonávate úpravu na svojom lokálnom PC súbor ešte nehrajte na Váš server).

Čeština je teraz do "Zákazníckeho portálu" úspešne nainštalovaná.

Kompatibilita
Vtiger Customer portal 6.1 - Vtiger 6.x

VTIGER0005
Nové

Jedna licencia dovoľuje prevádzkovať doplnok iba na jednej inštancii (inštaláciu).

Licencia sa dojednáva ako licencie nevýhradnú a na dobu neurčitú.

Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k dodanému softvéru, naďalej patrí príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

Kupujúci má právo postúpiť práva na používanie softvéru iba ak tak urobí spolu s doménou (doménami) na ktorej je modul inštalovaný.

Kupujúci nie je oprávnený SW doplnky prenajímať, požičiavať alebo predávať tretím stranám.

Kupujúci nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych alebo iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených kdekoľvek v dodanom softvéri alebo dokumentácii distribuovanej zároveň s ním.

Autorské práva k dodanému softvéru, príslušenstva alebo dokumentácie náleží predávajúcemu. Všetka logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov náleží ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvér predstavujú všetky autorské práva predávajúcemu a tvorcovia softvér. Kupujúcemu nevznikajú udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam predávajúcemu alebo tretím osobám.
Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak Kupujúci nesplní vyššie uvedené licenčné podmienky, môže predávajúci požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku.

Dodaný softvér ako autorské dielo požíva ochranu najmä zák. č. 121/2000 Zb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Zb., trestného zákona. Kupujúci je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmito obchodnými podmienkami.

Momentálne nie sú žiadne recenzie zákazníkov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii